Słownik(Vocabulary / Словник / Словарь / Слоўнік / Wörterbuch)
W ostatnich latach powoli obserwujemy, jak zmienia się Polska dzięki imigracji nowych, pochodzących z różnych krajów osób. Zmiany zachodzą między innymi w języku: pojawia się potrzeba opisywania nowych zjawisk, a brzmienie polszczyzny jest urozmaicane nie tylko przez dialekty lokalne, ale też różne akcenty. W języku polskim powstają nowe klisze, określające poszczególne osoby lub grupy społeczne, ale język jest przede wszystkim narzędziem, służącym do komunikacji pomiędzy ludźmi. Osoby, pochodzące z zagranicy uczą się języka, żeby się integrować do polskiego społeczeństwa. W procesie nauki języka uczą się określać siebie i innych. Jak brzmią te określenia? Jakie znaczenia przekazują? Pochodząca z Ukrainy i mieszkająca w Polsce artystka wizualna Yulia Krivich zdecydowała się zbadać to, jak osoby z doświadczeniem migracji określają siebie, używając języka polskiego, którego przeważnie nauczyli się jako obcego. Artystka zapoczątkowała projekt Słownika, do którego są wpisywane wybrane przez imigrantki i imigrantów słowa wraz z definicjami, opartymi często na prywatnych wspomnieniach i uczuciach, związanych z doświadczeniem przeprowadzki do Polski.


Wybór słów do słownika odbywa się w procesie trwania Otwartych Stołów, w których uczestniczą zaproszone przez artystki-aktywistki Yulię Krivich i Olenę Apchel uczestniczki i uczestnicy wraz z publicznością. Każda obecna na spotkaniu osoba może zaproponować własne określenia i definicje. Formuła Otwartego Stołu (Round Table) nawiązuje do politycznego zebrania, podczas którego zainteresowana grupa rozważa “los swojego gatunku”. Przypomina ona także formę grupowego spotkania terapeutycznego, podczas którego osoby z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, o odmiennej pozycji społecznej, pochodzące z różnych krajów, opowiadają o swoich przeżyciu, ale też o procesie upodmiotowienia się, określania się na nowo w nowych dla siebie warunkach. Wybrana przez artystkę formuła pozwala podkreślić polityczne znaczenie osobistych doświadczeń poszczególnych osób.