JĘZYK

Język jest świetnym narzędziem do komunikacji, pod warunkiem, że nadawczyni i odbiorczyni dysponują tym samym kodem. Za pomocą języka określamy siebie, innych i tworzymy wizerunek świata zewnętrznego. Język wpływa na sprawczość: płynność i łatwość w wypowiadaniu słów, umiejętność nadawania klarownego komunikatu, ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie. Język jest także narzędziem opresyjnym: za jego pomocą wieszane są etykiety, ukrywane szczegóły, rozpowszechniane stereotypy. Na przykład, ukraińskie pochodzenie jest kojarzone z niską pozycją społeczną, a akcent jest kojarzony ze słabą znajomością języka. Stereotypy zazwyczaj są krzywdzące, a ich używanie prowadzi do wzmacniania podziałów społecznych. Język jako taki nie daje nam możliwości odzwierciedlenia wszystkich szczegółów, związanych z realnym doświadczeniem, takim, jak  doświadczenie migracji. Dążenie do porozumienia się często zakłada dodatkowy wysiłek obu stron, który leży w płaszczyźnie intencji bardziej, niż umiejętności werbalnych. Żeby odzwierciedlić to, jaki wpływ mają słowa na odbiór rzeczywistości, stworzyłam Magiczną Kulę nr 8, która odpowiada na jedno pytanie: kim jesteś? W zależności od tego, która z dwudziestu możliwych odpowiedź pojawia się w okienku (migrantka, obywatelka, przybyszka, lokalka, etc.) można na chwilę utożsamić się z osobą, określaną tym słowem.