MAPAKartę Polaka uzyskałam dzięki mojej prababci, która, na początku XX wieku, jeszcze przed rewolucją październikową w Rosji, będąc dzieckiem, wraz z całą rodziną przeprowadziła się z Warszawy do Odessy. Dzięki zachowanym po babci dokumentom prawie sto lat po tamtych wydarzeniach, mogłam wyjechać z Dniepru do Polski i zamieszkać w Warszawie. W ciągu ostatniego stulecia mapa regionu zmieniała się wielokrotnie. Granice krajów są nieustannie przesuwane w wyniku wydarzeń geopolitycznych. Równolegle z tym procesem zmieniają się także kierunki migracji ludzi w poszukiwaniu lepszych możliwości życiowych. Współczesne granice Ukrainy na rysunku politycznej mapy Europy nakreślone są liniami identycznymi z tymi, którymi oznaczone są granice Polski, Niemiec i innych krajów, zwanych „Zachodnimi”. Odmienne natomiast jest doświadczenie ich przekraczania oraz/lub pobytu w i poza Unią Europejską.