TOŻSAMOŚĆ
Tożsamość składa się z doświadczeń, takich jak, na przykład: wychowanie, ukończenie studiów, wykonywanie zawodu, sytuacja ekonomiczna, pozycja społeczna, środowisko życia i pracy. Uszyłam koszulę ze skrawków ubrań, przywiezionych przeze mnie z Ukrainy, które nosiłam w ciągu swojego dziesięcioletniego pobytu w Polsce. Jest to metafora płynnej, złożonej z wielu czynników tożsamości osobistej, która wyróżnia każdą osobę i na którą składa się także migracja, jako doświadczenie, zarówno traumatyczne jak i wzmacniające.